Quy trình cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 MỚI NHẤT

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 quy trình như thế nào? Sổ đỏ là tài sản quan trọng của mỗi người, đó là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất đai, tài sản bất động sản của cá nhân và tổ chức. Việc cấp sổ đỏ cho giấy viết tay sẽ giúp cho việc thủ tục chuyển nhượng bất động sản trở nên dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người sở hữu tài sản. Cùng theo dõi bài viết này của  Đất nền Long An để hiểu rõ nhé!

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Theo Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì người SDĐ có đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay thuộc một trong 02 trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hành thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền SDĐ:

(1) Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ trước ngày 01/01/2008;

(2) Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền SDĐ theo quy định.

Trong quá trình kết nạp hồ sơ mục đích cấp sổ đỏ, cơ quan kết nạp hồ sơ không được mong muốn người nhận chuyển quyền SDĐ nộp hiệp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp.

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Thủ tục sổ đỏ cho đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay

Người SDĐ chuẩn bị bể sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014:

H sơ:

  •  Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu theo Mẫu số 04/ĐK;
  • Một trong những loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43 đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
  • Một trong những giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện tượng nhà ở, công trình đã xây dựng);

  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên can đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Cơ quan thu nhận hồ sơ:

Theo quy định tại những Điều 70 Nghị định 43, Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148 thì tùy từng trường hợp mà người dân có thể nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong những cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ gồm:

  •  UBND cấp xã nơi có đất;
  •  Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận thu nhận bể sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp thức giấc (đối với địa phương đã có Bộ phận một cửa).

Thời gian giải quyết hồ sơ

  •  Thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 30 ngày. Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, không gian xa, khoảng trống có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hành không quá 40 ngày.
  • Thời gian theo quy định trên được tính kể từ ngày nhận được bể sơ hợp lệ; không tính thời kì các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời kì thu nhận bể sơ tại xã, thời kì thực hành nghĩa vụ tài chính của người SDĐ; không tính thời kì xem xét xử lý đối với trường hợp SDĐ có vi phạm luật phápthời gian trưng cầu giám định.

Như vậy, Đất nền Long An đã giải đáp cho bạn về quy trình cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn!