Cách chia đất thừa kế không có di chúc “CHUẨN”

Cách chia đất thừa kế không có di chúc? Việc chia đất đai, tài sản khi không có sự phân chia của người đã khuất trước đó gây ra khá nhiều trở ngại nếu việc ganh tỵ xảy ra. Tuy nhiên, trong luật pháp, việc người đã khuất không để lại di chúc phân chia tài sản thì đã có điều luật về vấn đề này.

Dưới đây, Đất nền Long An sẽ cùng bạn đi tìm ra câu trả lời cho giải đáp này nhé!

Cách chia đất thừa kế không có di chúc

Theo quy định của pháp luật về hàng thừa kế tứ nhất, những con không phân biệt trai gái, đã lập bạn hay chưa đều được chia tài sản thừa kế của. Theo nguyên tắc chung, nếu người mất có di chúc thì tài sản sẽ được chia theo di chúc; nếu không có hoặc di chúc không hợp pháp, tài sản của người mất sẽ được chia theo pháp luật.
Khi chia tài sản thừa kế của một người không để lại di chúc thì sẽ chia theo pháp luật quy định – theo hàng thừa kế, khởi đầu từ hàng thừa kế tiên phong và các người được hưởng thừa kế cùng hàng với nhau thì được hưởng di sản bằng nhau. Và hàng thừa kế sau sẽ không được hưởng di sản thừa kế khi đi sản đã được chia cho các người ở hàng trước hết.
cách chia đất thừa kế không có di chúc
Cách chia đất thừa kế không có di chúc

Căn cứ Điều 651, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Người thừa kế theo luật pháp được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế trước tiên gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Căn cứ quy định trên, các con không phân biệt trai gái, đã lập gia đình hay chưa đều thuộc hàng thừa kế trước nhất. Như vậy, tất cả 7 người con của bố mẹ gia đình đều thuộc hàng thừa kế thứ 1 và các chị em gái của bạn dù đã đi lấy chồng nhưng vẫn sẽ được hưởng một phần trong khối di sản này.

Theo quy định, người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. cho nên, em trai gia đình mất vào năm 2007, tức là sau thời khắc cả bố và mẹ gia đình qua đời nên vẫn được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ.

Phần di sản em trai bạn được hưởng sẽ được chia lại cho những hàng thừa kế trước nhất của em trai gia đình, trong đó có cả các con. Như vậy, con em trai gia đình vẫn được hưởng một phần trong khối di sản thừa kế mà bố mẹ bạn để lại.

Để phân bố di sản thừa kế, những người thừa kế sẽ ra văn phòng công chứng nơi có bất động sản làm thủ tục phân bố di sản, sau đó ra văn phòng đăng ký đất và nhà để tiến hành các thủ tục sang tay trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, Đất nền Long An đã giải đáp cho bạn về cách chia đất thừa kế không có di chúc. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về vấn đề này nhé!

Xem thêm: