Các loại quy hoạch xây dựng? [TÌM HIỂU NGAY]

Các loại quy hoạch xây dựng? Quy hoạch xây dựng là gì? Nếu bạn là người mới nghe về khái niệm này lần đầu tiên hay mới chỉ nghe nói qua, chắc hẳn bạn sẽ chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của khái niệm này.

Dưới đây, trong bài viết này, Đất nền Long An sẽ cùng bạn giải đáp về vấn đề này nhé!

Các loại quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức vùng của đô thị, nông thôn và khu tính năngcông ty hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến lập môi trường phù hợp cho người dân sống tại những vùng lãnh thổ, bảo đảm phối hợp giao hòa giữ ích lợi quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mong muốn vững mạnh kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với làm mới khí hậu theo khoản 30 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014.

Quy hoạch xây dựng được phát hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm bể sơ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

các loại quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là gì?

Các loại quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng gồm các loại sau:

 1. Quy hoạch vùng;
 2. Quy hoạch đô thị;
 3. Quy hoạch khu công dụng đặc thù;
 4. Quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hành theo lớp lang sau:

 1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;
 2. Điều trađiều tra thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiênhiện tượng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể lớn mạnh kinh tế – xã hội và quy hoạch lớn mạnh ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng;
 3.  Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
 4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Khu chức năng đặc thù là không gian vững mạnh theo các chức năng chuyên biệt hoặc hẩu lốn như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể thao; cảng hàng không, cảng biển; không gian mối lái hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng diện tích được phê duyệt hoặc được cơ quan quốc gia có thẩm quyền xác định thành lập.

các loại quy hoạch xây dựng

Các loại quy hoạch xây dựng

Các cấp độ quy hoạch xây dựng khu công năng đặc thù

 1. Quy hoạch chung xây dựng được lập cho khu công năng đặc thù có quy mô từ 500 héc ta trở lên làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.
 2. Quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho không gian công dụng đặc thù có quy mô dưới 500 héc ta làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng.
 3. Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho các vùng trong khu hiệu năng đặc thù làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm doanh nghiệp lập quy hoạch xây dựng khu tính năng đặc thù:

 1. Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu tính năng đặc thù cấp quốc gia;
 2. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh doanh nghiệp lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ quy hoạch thuộc trách nhiệm lập của Bộ Xây dựng và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu hiệu năng đặc thù;
 3. Ủy ban dân chúng cấp huyện hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng vùng được giao quản lý hoặc đầu tư.

Như vậy, Đất nền Long An đã giải đáp cho bạn về các loại quy hoạch xây dựng. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ về vấn đề mình đang tìm hiểu nhé!